K

Fårabackarna

Visa karta

Fårabackarna är ett naturreservat som sträcker sig ut i havet i Skateholm.

Fårabackarna är en liten intressant och skyddsvärd rest av det gamla bondesamhället. Området är en s k utmark, mark som fanns utanför de inhägnade gårdarna och åkrarna. En öppen betesmark mot havet, insprängd mellan villor och fritidsbebyggelse.

Strandheden vid Fårabackarna är en s k sandstäpp. Här växer den fridlysta fältsippan. I söder breder ljungheden ut sig. Växter som vårttåtel, knägräs, backnejlika och backtimjan finns här. Mandelblom, fältmalört och gulmåra är andra växter som trivs här.

Tänk på att inom naturreservat är det förbjudet att campa, rida och cykla. Hundar måste vara kopplade och man får inte störa växt- och djurlivet avsiktligt.

Visa mer