K

Beddinge strandhed

Visa karta

Beddinge strandhed är ett naturreservat i Beddingestrand

En öppen strandhed inne i det tättbebyggda villasamhället Beddingestrand är en härlig tillgång för den som älskar fria öppna kustområden. Området är 9 hektar stort och ägs av kommunen.Tidigare låg här en golfbana, men den har flyttats.

Här finns talldungar som fåglar gillar. Fågellivet är rikt även på den öppna strandheden och i strandlinjen. Det finns också gott om fjärilar i området. De sårbara fjärilsarterna malörtskapuschongfly och klocksäckspinnare har observerats här. Naturtypen är sandgräshed av borsttåteltyp, öppen rished och ljunghed.

Att området är naturreservat innebär att all camping är förbjuden, liksom ridning och cykling. Hundar måste hållas kopplade och det är inte tillåtet att avsiktligt störa djurlivet i området.

Visa mer