Fårabackarna

Visa karta

Fårabackarna är ett naturreservat som sträcker sig ut i havet i Skateholm.

 

Fårabackarna är en liten intressant och skyddsvärd rest av det gamla bondesamhället. Området är en s k utmark, mark som fanns utanför de inhägnade gårdarna och åkrarna. En öppen betesmark mot havet, insprängd mellan villor och fritidsbebyggelse.

Strandheden vid Fårabackarna är en s k sandstäpp. Här växer den fridlysta fältsippan. I söder breder ljungheden ut sig. Växter som vårttåtel, knägräs, backnejlika och backtimjan finns här. Mandelblom, fältmalört och gulmåra är andra växter som trivs här. På de fuktigare partierna påträffas borsttåg och stenmåra. Ljungögontröst och höstlåsbräken är hotade arter som sällsynt växer i området.

Berggrunden vid Fårabackarna består i sin övre del av kalksten (så kallad Danienkalksten). Den har en varierande hårdhet med hög flinthalt. Den täcks av sandlager med ett tunt vegetationstäcke överst. Sanden har bildat fossila dyner som utbreder sig på de breda strandvallarna. Flygsanden har på vissa ställen bildat oregelbundna dyner med en mäktighet på flera meter.


Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att
1. plocka eller gräva upp växter
2. göra upp eld
3. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande
4. rida eller cykla
5. gräva, borra, mejsla, måla, ta bort eller på annat sätt skada block, mark, buskar eller träd
6. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning – informations-
och reservatsskyltar samt gränsmarkeringar undantagna
7. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser
8. lägga upp fritidsbåtar i området med undantag för på stranden och strandnära mark
(strandklitterna) under tiden 1 april-30 september
9. medföra ej kopplad hund under tiden 1 april- 30 september

Visa mer
Build: 2021-05-17 16:09:19, Host: online3core18, DB: , Controller: Todo, Action: showdetails